Create your WAB letter in 5 minutes


Send questionnaire

Do you work with on-call workers?

Met oproepkrachten bedoelen we werknemers waarmee je een min-maxcontract of nulurencontract hebt gesloten, zowel voor bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd. Dan heb je met ingang van 1 januari 2020 doordat op dag de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingaat een aanbiedingsplicht. Dit betekent dat je jouw oproepkracht(en) een aanbieding moet (gaan) doen voor een vast aantal uren per week. Het vaste aantal uren per week moet worden gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren per week in het afgelopen jaar.


Dit regel je met de aanbiedingsbrief oproepkrachten

Voorkom claims van je personeel

De WAB verplicht je als werkgever om ieder jaar een aanbod te doen aan je oproepkracht(en) voor een vast aantal uur per week. Het aantal uur wordt gebaseerd op het aantal uur dat in het afgelopen jaar gewerkt is. Doe je geen aanbod? Dan heeft de oproepkracht recht op loon over dit gemiddeld aantal uren.

Doe het op tijd

De aanbieding moet op tijd verstuurd worden. VraagHugo rekent de datum waarop de aanbieding verstuurt moet worden voor je uit. Wanneer je de brief gemaakt hebt kun je een notificatie instellen. We sturen je dan een mail op de datum dat de brief verstuurd moet worden om je te helpen herinneren.