Create your stageovereenkomst in 5 minutes


Send questionnaire

Wat is een stageovereenkomst?

Een stageovereenkomst is een overeenkomst waarmee een bedrijf een stagiair een stageplaats aanbiedt. De stagiair zal onder begeleiding van de stagegever werkzaamheden verrichten, zodat hij praktijkervaring opdoet in het kader van zijn opleiding.


Deze belangrijke zaken regel je met een stageovereenkomst

Geen arbeidsovereenkomst

Een stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. De stagiair krijgt dan ook geen salaris, maar alleen een beperkte stagevergoeding om zijn kosten te dekken.

IE-rechten

Met de stageovereenkomst kun je afspraken maken over de intellectuele-eigendomsrechten die ontstaan bij de werkzaamheden van de stagiair.

Geheimhouding

Als de stagiair met gevoelige informatie gaat werken, dan kun je afspraken maken over de geheimhouding van deze informatie.

Andere afspraken

Als je nog andere afspraken wil maken, bijvoorbeeld over het maken van een eindopdracht, dan kun je dat in deze stageovereenkomst ook aangeven.